pro odborníky pro všechny
Nová studie: Betaglukan a COVID-19

Klinické studie

Po úspěšných výsledcích klinických zkoušek byly v polovině osmdesátých let v Japonsku povoleny dva typy beta glukanů, Lentinan (pochází z houby Lentinus edodes) a Schizophyllan (z Schizophyllium commune), coby podpůrná léčba při léčbě některých typů zhoubných nádorů. Oba tyto léky se používají dodnes a od doby svého schválení se dočkaly několika modifikací a vylepšení.

Zájem o glukan ale získává také západní medicína. Klinické zkoušky probíhají v několika směrech. Ten nejdůležitější je pravděpobně v oblasti léčby rakoviny. V ústavu Memorial Sloan-Kettering probíhá série klinických zkoušek sledujících vliv orálně podávaného glukanu na pacienty trpící neuroblastomou (např. Trivalent Vaccine With Escalating Doses of the Immunological Adjuvant OPT-821, in Combination With Oral ß-glucan for High-Risk Neuroblastoma nebo Beta-Glucan and Monoclonal Antibody 3F8 in Treating Patients With Metastatic Neuroblastoma). Další výzkumné ústavy zase sledují vliv glukanu na léčbu leukémie (Rituximab Plus Beta-Glucan in Chronic Lymphocytic Leukemia(CLL)/Small Lymphocytic Lymphoma (SLL) v Brown Cancer Center v Louisville nebo Rituximab, Alemtuzumab, and GM-CSF As First-Line Therapy in Treating Patients With Early-Stage Chronic Lymphocytic Leukemia na klinice Mayo Clinic). Glukan je také testován při léčbě rakoviny plic (The Effect of Beta-glucan in Non-Small Cell Lung Cancer v Brown Cancer Center v Louisville a Beta-Glucan in Treating Patients With Locally Advanced or Metastatic Non-Small Cell Lung Cancer v Beckman Research Institute). Firma Biothera pak řídí hned dvoje klinické zkoušky svého glukanu Imprime a monoklonálních protilátek Erbitux, které testuje při léčbě rakoviny žaludku (v USA a na Filipínách). Další klinické zkoušky provádí firma Biotec Pharmacon (Efficacy and Safety Study of SBG vs Placebo in Head and Neck Cancer Patients Undergoing Radiation Therapy a Safety of Soluble Beta-Glucan (SBG) in Treatment of Patients With Non-Hodgkin`s Lymphoma nebo Effect of SBG in Patients With Breast Cancer).

Další klinické zkoušky jsou zaměřeny na využití glukanu při léčbě popálenin (University of California: A Randomized Comparison Study of Aquacel Ag and Glucan II as Donor Site Dressings), vředů (Biotec Pharmacon: Efficacy of Soluble Beta-1,3/1,6-Glucan Compared to Placebo on Chronic Leg Ulcers in Diabetes Patients), fitness (Biothera) nebo posilování imunitního systému (Biothera: Randomized Phase II Clinical Trials of Wellmune WGP for Immune Support During Cold and Flu Season).

Tento výčet klinických studií si neklade za úkol vyjmenovat všechny nedávno ukončené nebo stále probíhající studie zabývající se vlivem beta glukanu na lidský organismus. Snaží se pouze doložit, že chvíle, kdy se glukany stanou schváleným lékem i u nás, je blíž než kdykoliv předtím.

Bližší informace o klinických zkouškách a glukanu je možné najít na stránkách: www.clinicaltrials.gov

Většímu rozšíření β-glukanů v klinické praxi zatím bránilo nedostatečné pochopení mechanizmu jeho účinků. Teprve v posledním desetiletí se podařilo tyto mechanizmy odhalit.

Byla to právě naše vědecká skupina, která objevila, že pro biologické účinky β-glukanů jsou nejdůležitější receptory pro C3 složku komplementu, tzv. CR3 receptory.

 
Věděli jste, že...

V Japonsku jsou schváleny dva komerční preparáty beta glukanů k léčbě některých nádorů.

Reklama