pro odborníky pro všechny
Nová studie: Betaglukan a COVID-19

Klinické zkoušky

O léčivých efektech beta glukanů v nádorové léčbě se ví (často bez znalosti mechanizmu) již dlouhá desetiletí. Povětšinou se předpokládá, že glukan stimuluje makrofágy pomocí aktivace receptoru CR3 a spouští tak výraznou CR3-mediovanou buněčnou cytotoxicitu. Studie poslední doby ukázaly, že beta glukany také zvyšují protinádorovou T buněčnou odpověď. Zdá se tedy, že glukanem-mediovaná protinádorová imunoterapie zasahuje jak vrozené, tak i adaptivní imunitní reakce, což z beta glukanu tvoří potenciální adjuvant, fungující buď spolu se specifickými protilátkami nebo jako součást nespecifické vakcíny.

Je dobře známou skutečností, že imunitní systém se sice snaží rakovině zabránit všemi prostředky (ať už se jedná o tvorbu specifických protilátek proti nádorovým antigenům nebo o buněčnou imunitu a aktivované NK buňky), ale ve většině případů není imunitní odpověď dostatečně silná. Hlavním problémem imunoterapie nádorů proto zůstává modulace supresivního nádorového mikroprostředí tak, aby vznikla silná protinádorová imunitní reakce. Je proto dobré použít s klasickou chemoterapií nebo s novější imunoterapií nějakou další látku, která buď jejich účinky zesílí, nebo která má imunomodulativní účinky přímo na nádorové buňky.

Díky výrazným úspěchům dosaženým v preklinických studiích využívajících zvířecích modelů není překvapením, že se v poslední době objevila celá řada klinických zkoušek u lidí. Nejdůležitější právě probíhající klinické zkoušky v oblasti léčby rakoviny jsou shrnuty v tabulce.

I když většina dat z těchto zkoušek zatím nebyla zveřejněna, jeden z těchto testů podniknutý společností Biothera využívající její vlastní glukan Imprime PGG společně s lékem Erbitux® (cetuximab) byl v roce 2009 publikován na symposiu American Society of Clinical Oncology. Získaná data naznačují, že kombinace glukanu s léky Erbitux či Capmtosar téměř zdvojnásobila účinek u pacientů s metastatickou kolorektální rakovinou. Průměrné přežití (median progression-free survival) se zvýšil o 38 procent oproti běžné léčbě.

Důležité reference

Yan J, Vetvicka V, Xia Y, Coxon A, Carroll MC, Mayadas TN, et al. Beta-glucan, a "specific" biologic response modifier that uses antibodies to target tumors for cytotoxic recognition by leukocyte complement receptor type 3 (CD11b/CD18). J Immunol 1999; 163:3045-52.

Cheung NK, Modak S. Oral (1-->3),(1-->4)-beta-D-glucan synergizes with antiganglioside GD2 monoclonal antibody 3F8 in the therapy of neuroblastoma. Clin Cancer Res 2002; 8:1217-23.

Hong F, Hansen RD, Yan J, Allendorf DJ, Baran JT, Ostroff GR, et al. Beta-glucan functions as an adjuvant for monoclonal antibody immunotherapy by recruiting tumoricidal granulocytes as killer cells. Cancer Res 2003; 63:9023-31.

M. E. Tamayo GHC, J. B. Bautista, M. L. Flores, M. R. Kurman, M. M. Paul, M. A. Gargano, M. L. Patchen. A phase Ib/2, dose-escalating, safety, and efficacy study of imprime PGG, cetuximab and irinotecan in patients with advanced colorectal cancer (CRC). J Clin Oncol 2009; 27: e15062.

Zhong W, Hansen R, Li B, Cai Y, Salvador C, Moore GD, et al. Effect of yeast-derived beta-glucan in conjunction with bevacizumab for the treatment of human lung adenocarcinoma in subcutaneous and orthotopic xenograft models. J Immunother 2009; 32:703-12.

Neuroblastoma β-glukan a anti-GD2 mAb 3F8 Fáze I Memorial Sloan-Kettering Cancer Center
Neuroblastoma β-glukan a vakcína obsahující GD2L a GD3L Fáze I Memorial Sloan-Kettering Cancer Center
Chronická Lymfatická Leukemie Rutiximab a orálně podávaný glukan Fáze II James Graham Brown Cancer Center
Rakovina plic β-glukan MM10-001 Fáze I Beckman Research Institute
Lymphoma, Leukemie Rutiximab a orálně podávaný glukan Fáze I Memorial Sloan-Kettering Cancer Center
Rakovina prsu β-glukan a mAb a chemotherapie Fáze I/II Biotec Pharmacon ASA
Non-Hodgkin`s Lymphoma β-glukan a Rutuximab a COP/CHOP Fáze I Biotec Pharmacon ASA
Non-small cell rakovina plic β-glukan N/A James Graham Brown Cancer Center
Non-small cell rakovina plic PGG glukan a Avastin® (bevacizumab) a carboplatin a paclitaxel Fáze II Biothera
Non-small cell rakovina plic PGG glukan a Erbitux® (cetuximab), carboplatin a paclitaxel Fáze I Biothera
Kolorektální rakovina PGG™ glukan a Erbitux® Fáze IIb/IIa Biothera

Hlavním problémem imunoterapie nádorů zůstává modulace supresivního nádorového mikroprostředí tak, aby vznikla silná protinádorová imunitní reakce.

Je proto dobré použít s klasickou chemoterapií nebo s novější imunoterapií nějakou další látku, která buď jejich účinky zesílí, nebo která má imunomodulativní účinky přímo na nádorové buňky.

 
Věděli jste, že...

První zprávy o biologických účincích polysacharidů jsou více než 60 let staré.

Reklama