pro odborníky pro všechny
Nová studie: Betaglukan a COVID-19

Betaglukan a kůže

Jednou z velkých výhod betaglukanu je skutečnost, že ovlivňuje celou řadu buněčných typů a procesů. Vedle již mnohokrát zmiňovaných účinků na různé buňky zúčastňujících se imunitních procesů (jako jsou třeba makrofágy, neutrofily nebo přirození zabíječi) a ovlivňování hladiny cukru a cholesterolu v krvi, betaglukany jsou také účinné při hojení kožních poranění.

V některých případech již dokonce známe i mechanizmy účinku. Při léčbě popálenin se jedná o snížení hladiny interleukinu 1 (Sui et al., 2010). Zajímavá studie ukázala účinnost směsi betaglukanu s kolagenem při léčbě popálenin u dětí. To vedlo k vytváření zábalů připravených z kombinace betaglukanu a želatiny a dokonce u umělé kůže (Lee et al., 2003). V obou případech docházelo k urychlení reepitelizace, což byl následek aktivace fibroblastů, které se na novou kůži vázaly. Tyto studie prováděné jak na zvířatech, tak v klinické praxi, dovedly tyto výzkumy do praxe, takže obinadla a umělá kůže připravené na bázi betaglukanu jsou dnes již v klinické léčbě běžně používané.

Další studie ukázaly, že u experimentálních modelů hojení ran betaglukan zvyšuje ukládání kolagenu a sílu vláken. Starší studie naznačovaly, že se betaglukan při hojení ran uplatňuje spíše pomocí stimulace tvorby a sekrece řady růstových faktorů a cytokinů. Novější studie ale doložily přítomnost betaglukanových receptorů i na normálních fibroblastech přítomných v lidské kůži, což naznačilo možnost přímého ovlivňování biosyntézy kolagenu ve fibroblastech (Kougias et al., 2001). Další studie potom nalezly betaglukanem zvýšenou produkci mRNA kódující prokolagen. Betaglukan se ale uplatňuje i v pozdějších stádiích hojení - vedle již zmíněné stimulace tvorby kolagenu je to také zvyšování granulace nové tkáně. Existují důkazy posílené reepitelizace a vyššího počtu makrofágů v hojící se tkáni. Dalším mechanizmem účinku bude i zvýšená migrace fibroblastů do místa poškození kůže, což vede k rychlejšímu uzavírání ran díky vyššímu počtu buněk a rychlejší tvorbě mimobuněčné hmoty (Fuste et al., 2019). Pokusy in vitro prokázaly, že hojivé účinky betaglukanů jsou způsobeny zvýšeným dělením keratinocytů (Fazio et al., 2020).

Role betaglukanu při udržování zdravé pokožky jsou pravděpodobně výsledkem interakce glukanu s Langerhansovými buňkami nacházejícími se v epidermis. Tyto buňky, které patří do rodiny makrofágů, jsou velice citlivé na nejrůznější faktory vnějšího prostředí, včetně UV záření. Spolu se stárnutím narůstá celková expozice kůže nadměrnému UV záření, špatné výživě nebo různým toxinům z okolního prostředí. Tohle všechno potom vede ke zhoršení schopnosti Langerhansových buněk udržovat zdravou pokožku. Betaglukanem navozená ochrana pokožky je vlastně způsobena kombinací přímé aktivace Langerhansových buněk a schopností betaglukanu sloužit jako zachycovač volných radikálů. Navíc betaglukan ovlivňuje také kožní fibroblasty, čímž dále zvyšuje své účinky na pokožku a její kvalitu. Obklady založené na betaglukanu urychlují hojení ran pomocí snížení produkce zánětlivých cytokinů a rychlejší proliferaci fibroblastů a keratinocytů (Yasuda al., 2018).

Vedle zlepšení hojení drobných i větších ran má betaglukan využití i v kosmetickém průmyslu. Klinické studie sledující jeho účinky při podávání ženám v podobě krému ukázala 27 procentní zlepšení hydratace kůže, 29 procentní zlepšení suché pokožky a 56 procentní zlepšení vrásek v obličeji. Studie sledující účinky glukanu na vrásky po osmihodinové aplikaci betaglukanu potvrdila vniknutí 28 procent betaglukanu do pokožky a nejméně 4 procenta potom dosáhly míst, kde se vrásky tvoří. Po osmi týdnech aplikace digitální analýza zjistila výraznou redukci v hloubce vrásek i jejich drsnosti. I v těchto případech byl prokázán vyšší výskyt kolagenu u pacientů s betaglukanem (Byun et al., 2016). Detailní studie naznačila vhodnost použití krému s betaglukanem u lidí s citlivou pokožkou, ve všech případech došlo k lepší hydrataci (Wang et al., 2017). Další klinická studie prokázala nejen menší počet vrásek, ale také snížení nadměrné pigmentace (Quay et al., 2017). Z těchto výsledků lze vyvodit, že betaglukan je schopný nejen pronikat do vrchních vrstev kůže, ale také natolik hluboko, aby mohl mít podpůrné účinky. Je pravděpodobné, že za tyto účinky je odpovědná stimulace fibroblastů a keratinocytů a ukládání kolagenu ve škáře (Meyer et al., 2006). Opakované studie proto využití betaglukanu v kosmetických preparátech, zejména v mastí, doporučily (Gaspar et al., 2008).

Betaglukany ve formě mastí nebo obinadel jsou vhodné pro suchou, citlivou a poškozenou kůži. Díky svým biologickým aktivitám mají tyto krémy nejen hojivé účinky, ale přispívají také k odstraňování vrásek, zvýšené hydrataci, regeneraci a snižování stárnutí kůže.

Literatura:

 • Sui ZF, Zang RY, Liu B, Gu TM, Zhao Z, Shi DF, Chang DQ. Int. J. Biol. Macromol. 47:155-157, 2010.
 • Lee SB, Jeon HW, Lee YW, Lee YM, Song KW, Par MH, Nam YS, Ahn HC. Biomaterials 24:2503-2511, 2003.
 • Kougias P, Wei D, Rice PJ, Ensley HE, Kalbfleisch J, Williams DL, Browder IW. Inf. Immun., 69:3933-3938, 2001.
 • Fuste NP, Guasch M, Guillen P, Anerillas C, Cemeli T, Pedraza N, Ferrezuelo F, Encinas M, Moralejo M, Gari E. Carbohydrate Polym., 210:389-398, 2019.
 • Fazio A, La Torre C, Caroleo MC, Caputo P, Plastina P, Cione E. Molecules, 2020, Doi:10.3390/molecules25040968
 • Yasuda K, Ogushi M, Nakashima A, Nakano Y, Suzuki K. In Vivo, 32:799-805, 2018.
 • Byun SY, Chae JB, Na JI, Park KC. J. Cosmet. Laser Therap., 18:293-295, 2016.
 • Wang Z, Viennet C, Jeudy A, Fanian F, He L, Humbert P. J. Cosmet. Dermatol., 2018, doi:10.1111/jocd12486
 • Quay ER, Chang YC, Graber E. J. Drugs Dermatol., 16:358-363, 2017.
 • Meyer W, Schonnagel B, Fleischer LG. J. Cosmet. Dermatol., 5:130-134, 2006.
 • Gaspar LR, Gamargo FB, Gianeti MD, Maria Campos PMBG. Food Chem. Toxicol., 46: 3493-3500, 2008.
 
Věděli jste, že...

Náš obranný systém patří mezi nejvýkonnější systémy lidského těla

Beta glukan je unikátní přírodní komplexní polysacharid

Reklama