pro odborníky pro všechny
Nová studie: Betaglukan a COVID-19

Zdroje betaglukanu

V literatuře často najdeme protichůdná tvrzení o tom, který typ beta glukanů je nejlepší. Obecně platí, že západní civilizace díky své tradici pečení chleba a vaření piva má historicky přebytek kvasnic a proto se zde glukan izoluje z pekařských kvasinek Sacharomyces cerevisie (také nazývané pivovarské kvasinky). Na druhé straně Dálný východ má dlouhou tradici sbírání nejrůznějších hub, které jsou po tisícetiletí považovány za součást lidového léčitelství. Proto nepřekvapí, že Čína a Japonsko izolují glukany především z hub.

Imunomodulační polysacharidy, a především glukan, jsou dnes centrem velice intenzivních preklinických a klinických studií prováděných po celém světě. Otázka který glukan je nejlepší sice není stále stoprocentně zodpovězena, nicméně některé závěry můžeme učinit již dnes. Glukany izolované z kvasinek mají oproti ostatním glukanům několik základních výhod – jsou levnější, jejich zdroj je lépe definovatelný, a mají větší biologickou aktivitu.

Po desetiletí intenzivního výzkumu byly v polovině osmdesátých let v Japonsku schváleny dva komerční preparáty houbových glukanů k léčbě některých nádorů, především nádorů gastrointestinálního traktu. Je typické, že v Japonsku, kde mají houby po staletí významnou pozici v lidové léčbě, byly využity právě glukany izolované z jedlých hub Lentinus edodes (lentinan) a Shizophyllum commune (schizophyllan).

Západní věda využívala ke studiu jiného snadno dostupného zdroje – kvasinek. Zatímco v literatuře byly popsané glukany izolované téměř z každého druhu kvasinek, glukany izolované z obyčejných kvasinek Sacharomyces cerevisiae (pekařské či pivovarské kvasnice) byly prostudovány nejlépe a podařilo se prokázat, že mají nejlepší biologické vlastnosti. Glukany, přesněji polyglukopyranózy, se vzájemně liší jak molekulovou vahou, tak i stupněm řetězení a 3D strukturou. Imunostimulační aktivita je asociována s tříhelixovou konformací základního řetězce, přidání dalších postranních beta-1,6 glykosidových řetězců potom biologické účinky zvyšuje. Řada studií však prokázala, že i když tyto fyzikochemické vlastnosti ovlivňují biologickou aktivitu glukanů, mnohem důležitější je jejich čistota.

 
Věděli jste, že...

Glukany izolované z kvasinek jsou levnější a mají větší biologickou aktivitu.

Reklama